The Secret of Scent: Ylang Ylang

The Secret of Scent: Ylang Ylang

มนต์เสน่ห์ของดอกกระดังงา ที่เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมละมุน จนถูกขนานนามว่า “ราชินีดอกไม้แห่งเอเชีย” มักถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมสำคัญของชาวพื้นเมืองมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมสิริมงคล และบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์

 

Ylang Ylang (ดอกกระดังงา) มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ลักษณะดอกเป็นช่อออกเป็นกระจุกตามซอกใบ มีสีเหลืองอมเขียว มักส่งกลิ่นหอมในช่วงเช้า และเย็น ด้วยลักษณะกลิ่นหวานหอม อบอุ่นเย้ายวนเป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้ตะวันออก มอบความรู้สึก ผ่อนคลาย เคล้าความสดชื่น โดยในทางตำราทางสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ระบุไว้ว่า กลิ่นของดอกกระดังงาเป็น Natural aphrodisiac หรือกลิ่นทางธรรมชาติที่มีความยั่วยวน ช่วยกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกทางเพศได้

 

ดอกกระดังงาจึงมักนิยมปลูกเพื่อสร้างความรื่นรมย์ และนิยมนำดอกวางไว้ในตู้เสื้อผ้า เครื่องนอน หรือห้องต่างๆ เพื่อกระจายกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบ้าน ทั้งยังแฝงไปด้วยความหมายสิริมงคลทางด้านชื่อเสียง และความรัก

 

สัมผัสความหวานอบอุ่น เคล้าความสดชื่นของกลิ่น Ylang Ylang (ดอกกระดังงา) หนึ่งในโทนกลิ่นดอกไม้ที่ผสานทั้งเรื่องราวทางวัฒนธรรม และกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Original Fragrance Oil

Size : 15 ml
฿
480.00

We use cookies to give you the best experience.