CART

Total : Products

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Shanti

฿530

Oom

฿530

Viharn

฿530

India

฿530

Night

฿530

Moon Shadow

฿530

Sonnet

฿530

Little India Glass Candle

เทียนหอมกลิ่นดอกไม้และพืชพรรณ ผ่านกรรมวิธีการเทเทียนด้วยมือแบบดั้งเดิม ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ไขถั่วเหลือง ไส้เทียนจากฝ้าย ผสมด้วยน้ำมันหอมเข้มข้น 12% เทียนนี้สามารถหลอมละลายได้จนหมด อีกทั้งยังกระจายกลิ่นได้ในบริเวณกว้าง และให้ความหอมยาวนาน 50-60 ชม. รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้งาน

1.เทียนหอมนี้ทำจากไขถั่วเหลืองและน้ำมันหอมบริสุทธิ์เข้มข้น เทียนหนึ่งแก้วเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาด 20-30 ตารางเมตร

2.ก่อนใช้เทียน ควรเล็มไส้เทียนให้มีความยาวประมาณ 5-6 มม.เสมอ และเล็มซ้ำทุก 2-3 ชม. เมื่อใช้ต่อเนื่องยาวนาน เพื่อไม่ให้เกิดเขม่าควัน

3.เมื่อใช้เเสร็จ ควรจัดไส้เทียนให้อยู่ในตำแหน่งจุดศูนย์กลางอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของไขเทียน และปิดฝาเพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

เกร็ดความรู้

1. การประหยัดเทียนโดยการจุดๆ ดับๆ ไม่เป็นการช่วยประหยัดเนื้อเทียน แต่จะทำให้การหลอมละลายของเนื้อเทียนไม่สมบูรณ์ มีผลสิ้นเปลืองมากกว่า การจุดที่เหมาะสม คือประมาณ 2-3 ชม. (จนกว่าแอ่งน้ำตาเทียนสุดขอบแก้ว)

2. ควันดำ มักเกิดจากการปล่อยให้ใส้เทียนยาวเกินไป มีผลให้เกิดการสันดาบกับอากาศเกิดเป็นเขม่าดำ กรุณาเล็มใส้เทียนให้ยาว 5-6 มม. ก่อนใช้ทุกครั้ง และเล็มซ้ำทุก 2-3 ชม เมื่อใช้ต่อเนื่องยาวนาน

3. หากไส้เทียนสั้นเกินไป จนไม่สามารถจุดใช้งานต่อไปได้ (จุดแล้วดับ) ควรเพิ่มความยาวของไส้เทียน โดยการจุดไฟที่ไส้เทียน เมื่อน้ำตาเทียนเริ่มละลาย จึงเริ่มรินน้ำตาเทียนออก ทำอย่างนี้ซ้ำซัก 2-3 ครั้ง ไส้เทียนจะกลับมายาวเหมือนเดิม จึงสามารถกลับมาใช้เทียนได้ตามปกติ

4. สามารถใช้เส้นสปาเก็ตตี้แบบยาวนำมาจุดไฟ เพื่อใช้จุดไส้เทียนที่ก้นแก้ว ในกรณีที่ต้องการจุดเทียนในภาชนะ ปากแคบและก้นลึก

5. การดับเทียน ควรใช้ฝาแก้วเทียนปิดแก้วเทียนทุกครั้ง เพื่อกลิ่นควันจะไม่ทำลายบรรยากาศของกลิ่นหอมที่คงค้างอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

6. เพื่อการใช้งานที่เกิดผลคุ้มค่า โมเลกุลของกลิ่นจะลอยจากล่างขึ้นบนเสมอ ดังนั้นจึงควรวางเครื่องหอมทุกชนิดให้ต่ำกว่าอวัยวะรับกลิ่น(จมูก) และใกล้กับตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดกลิ่นหอม ควรวางเทียนไว้ในพื้นที่ต้นลมห่างจากตัวผู้ใช้งาน 1.5-2 เมตร เพื่อให้กลิ่นหอมนั้นกระจายกลิ่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. ไม่ควรใช้เทียนหอมในพื้นที่ที่มีลมแรง เช่น ริมหน้าต่าง กลางสนาม จะทำให้เกิดควันดำและทำให้อายุการใช้งานสั้น ไม่ได้รับประโยชน์จากกลิ่นอย่างเต็มที่ ควรหลีกเลี่ยงการจุดเทียนใกล้วัตถุที่ติดไฟง่าย หรือ ไม่มีคนดูแล

8. เก็บเทียนให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด ควรปิดฝาภาชนะอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นและป้องกันฝุ่นผงบนผิวหน้าเทียน

ข้อควรระวังและการเก็บรักษา

1. สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
2. เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
3. เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
4. ห้ามวาง หรือใช้งานกับวัสดุที่มีพื้นผิวที่เป็นหนัง หรือพลาสติก