Karmakamet Since 1971

Karmakamet Since 1971


กลิ่นเก่า เล่าอดีต…

 

จากรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิมของตระกูลเล็กๆ ที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและยาจีน ร้านยาจีนของครอบครัวนี้ถือกำเนิดขึ้น ณ เมืองไหหลำ ประเทศจีน เดินทางสู่การผสมผสานของวัฒนธรรม และความเป็นอยู่พื้นถิ่นแห่งอารยธรรมเอเชีย รวมถึงองค์ความรู้เดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น คามาคาเมตจึงกำเนิดขึ้นอีกครั้ง ในปี 1971

 

ด้วยเสน่ห์อันโดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย คามาคาเมตดึงเอาแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ค้นคว้าในโลกของกลิ่น ที่ไม่ได้มอบเพียงคุณค่าทางกลิ่นที่มาพร้อมกับความรื่นรมย์ และเพลิดเพลินใจเท่านั้น หากแต่เราเชื่อมาเสมอว่า “กลิ่น” เปรียบได้ดั่งเครื่องมือทรงอานุภาพ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ส่วนบุคคล ความทรงจำ เรื่องราว และช่วงวันเวลาที่คุณคนึงหา เสมือนยาชูใจ เพื่อให้คุณได้พบความสงบในจิตวิญญาณ และบ้านอันแท้จริงภายในหัวใจ

We use cookies to give you the best experience.