SHARE:

BACK

Karmakamet Life Remedy Set 2020

Date

Categories
What's News

Karmakamet Aromatic ขอนำพาคุณก้าวไปค้นหาความรื่นรมย์ภายในจิตใจด้วยการบำบัดและซ่อมแซมความเจ็บปวด เพื่อวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงไปกับ “Life Remedy” แนวคิดที่จะเป็นตัวช่วยด้วยการบำบัดทั้งภายนอกและภายในด้วยตัวของคุณเองผ่านชุดผลิตภัณฑ์ Karmakamet Life Remedy Survival Kit ที่พร้อมให้คุณเปิดประสบการณ์แห่งความปลอดภัยไปกับการดูแลจิตใจและร่างกายที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในที่พักอาศัยของคุณ หรือจะส่งต่อความห่วงใยนี้ให้แก่กันผ่านกลิ่นหอมที่คัดสรรนี้เพื่อใครสักคนในชีวิตคุณ


Life Remedy Box Kit M No.1 / AROMATHERAPY – THB 570


Life Remedy Box Kit M No.1


ชุดผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection ที่เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการสัมผัสว่าปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย มาพร้อมกับกลิ่น JOY กลิ่น Signature ของ Karmakamet ด้วยส่วนผสมและสูตรลับ ได้แก่ Peppermint, English Lavender และ Geranium ที่จะให้คุณได้รับทั้งความสะอาดและความหอม หรือสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่คนที่คุณรักเพื่อแสดงความห่วงใย 1. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / JOY

 2. ORIGINAL HAND SANITIZER SPRAY SIZE S สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด S / JOY

 3. ORIGINAL CLEANSING WET TISSUE ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว / JOY


 


Life Remedy Box Kit M No.2 / AROMATHERAPY – THB  460


Life Remedy Box Kit M No.2


ชุดผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณได้ก้าวออกจากบ้านไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวลท่ามกลางเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้  1. KARMAKAMET FACE PROTECTION MASK หน้ากากผ้า

 2. ORIGINAL HAND SANITIZER SPRAY SIZE S สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด S / JOY


 


Life Remedy Box Kit M No.3 / AROMATHERAPY – THB 920


Life Remedy Box Kit M No.3


ชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมากท่ามกลางเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมาย ควบคู่กับการบำรุงผิวมือ มาพร้อมกับกลิ่น JOY กลิ่น Signature ของ Karmakamet ด้วยส่วนผสมและสูตรลับ ได้แก่ Peppermint, English Lavender และ Geranium ที่จะให้คุณได้รับทั้งความสะอาดและความหอม 1. ASIAN HERITAGE HANDMADE SOAP สบู่หอมทำมือ / JOY

 2. ORIGINAL MOISTURIZING HAND AND NAIL BALM ขี้ผึ้งบำรุงผิวมือและเล็บ / JOY

 3. ORIGINAL HAND SANITIZER SPRAY SIZE S สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด S / JOY

 4. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / JOY


 


Life Remedy Box Kit M No.4 / AROMATHERAPY – THB 950


Life Remedy Box Kit M No.4


ชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำบัดจิตใจและร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นบ่อยระหว่างวัน เช่น เวียนหัว เมารถ หวัด เป็นต้น ที่สามารถใช้ได้ทั้งนอกบ้านและภายในบ้าน  1. AROMATHERAPY HERBAL INHALER ยาดมสมุนไพร / LAVENDER

 2. AROMATHERAPY PURE ESSENTIAL OIL น้ำมันหอมระเหย / JOY

 3. AROMATHERAPY HOT BALM ขี้ผึ้งหอมสำหรับการบำบัด / LAVENDER


 


Life Remedy Box Kit M No.5 / AROMACOLOGY – THB 980


Life Remedy Box Kit M No.5


ชุดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวมือควบคู่ไปกับการยับยั้งและขจัดเชื้อโรค พร้อมเพิ่มความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอม ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ORIGINAL MOISTURIZING HAND CREAM ครีมบำรุงผิวมือ / RED TEA

 2. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมือแอลกอฮอล์ / RED TEA

 3. ORIGINAL BODY SOLID PERFUME ขี้ผึ้งหอม / NIGHT LOTUS


 


Life Remedy Box Kit M No.6 / AROMACOLOGY – THB 1,150


Life Remedy Box Kit M No.6


ผลิตภัณฑ์ที่มอบความสดชื่นตั้งแต่ยามเช้า พร้อมผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Bio Protection ที่มอบกลิ่นหอม ความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคระหว่างวัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและการบำบัด  1. ASIAN HERITAGE HANDMADE SOAP สบู่หอมทำมือ / POMEGRANATE

 2. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / RED TEA

 3. ORIGINAL MOISTURIZING HAND AND NAIL BALM ขี้ผึ้งสำหรับผิวมือและเล็บ / NIGHT LOTUS

 4. ORIGINAL HOME FRAGRANCE OIL น้ำมันหอมระเหย / RED TEA


 


Life Remedy Box Kit L No.7 / AROMATHERAPY – THB 1,690


Life Remedy Box Kit L No.7


ชุดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการบำบัด ด้วยกลิ่นหอมจาก AROMATHERAPY ที่มีสรรพคุณในการช่วยบำบัดร่างกายและจิตใจ 1. AROMATHERAPY PURE ESSENTIAL OIL น้ำมันหอมระเหย / JOY

 2. AROMATHERAPY NASAL REMEDY น้ำมันหอมสำหรับการบำบัด /  LAVENDER

 3. AROMATHERAPY HOT BALM ขี้ผึ้งหอมสำหรับการบำบัด / LAVENDER

 4. AROMATHERAPY FINEST PILLOW MIST สเปรย์น้ำมันหอมระเหย / NIGHT SONG


 


Life Remedy Box Kit L No.8 / AROMATHERAPY & AROMACOLOGY – THB 1,370


Life Remedy Box Kit L No.8


ชุดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับดูแลและบำรุงผิวกายและผิวมือ พร้อมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection ที่ช่วยยับยั้งและขจัดเชื้อโรค เพื่อให้ได้รับความสะอาดควบคู่ไปกับความปลอดภัย ในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน 1. ASIAN HERITAGE HANDMADE SOAP สบู่หอมทำมือ / JOY

 2. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมือแอลกอฮอล์ / POMEGRANATE

 3. ORIGINAL HAND SANITIZER SPRAY SIZE S สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด S / JOY

 4. ORIGINAL MOISTURIZING HAND CREAM ครีมบำรุงผิวมือ / RED TEA

 5. ORIGINAL MOISTURIZING HAND AND NAIL BALM ขี้ผึ้งบำรุงผิวมือและเล็บ / JOY


 


Life Remedy Twotone Box S No.9 / AROMATHERAPY – THB 1,490


Life Remedy Twotone Box S No.9


ชุดผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้ในระหว่างวันตั้งแต่ช่วงทำงานไปจนถึงช่วงเวลานอน ที่จะช่วยบำบัดร่างกายและจิตใจของคุณด้วยกลิ่นหอมเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์ เหมาะแก่การนำไปมอบให้คนที่คุณรักในโอกาสต่างๆ หรือสำหรับใช้ในครอบครัว 1. AROMATHERAPY HERBAL INHALER ยาดมสมุนไพร / LAVENDER

 2. AROMATHERAPY NASAL REMEDY น้ำมันหอมสำหรับการบำบัด/ LAVENDER

 3. AROMATHERAPY PURE ESSENTIAL OIL น้ำมันหอมระเหย / JOY

 4. AROMATHERAPY FINEST PILLOW MIST สเปรย์น้ำมันหอมระเหย / NIGHT SONG


 


Life Remedy Twotone Box S No.10 / AROMACOLOGY – THB 1,590


Life Remedy Twotone Box S No.10


ชุดผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสดชื่นตั้งแต่ยามเช้า มาพร้อมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในระหว่างวันท่ามกลางเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมาย ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำบัดและบำรุงส่งเสริมให้การใช้ชีวิตของคุณดีขึ้นตลอดทั้งวัน 1. ASIAN HERITAGE HANDMADE SOAP สบู่หอมทำมือ / POMEGRANATE

 2. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / RED TEA

 3. ORIGINAL MOISTURIZING HAND CREAM ครีมบำรุงผิวมือ / RED TEA

 4. ORIGINAL BODY SPRAY สเปรย์น้ำหอมเพื่อกลิ่นกาย / COTTON

 5. ORIGINAL MOISTURIZING HAND AND NAIL BALM ขี้ผึ้งบำรุงผิวมือและเล็บ / WHITE TEA


 


Life Remedy Twotone Box M No.11 / AROMATHERAPY – THB 1,690


Life Remedy Twotone Box M No.11


ชุดผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิว บำบัดจิตใจและร่างกาย และเพื่อความสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือนอกบ้านกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection  1. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / JOY

 2. ORIGINAL MOISTURIZING HAND CREAM ครีมบำรุงผิวมือ / JOY

 3. ORIGINAL MOISTURIZING HAND WASH เจลล้างมือ / JOY

 4. AROMATHERAPY HERBAL INHALER ยาดมสมุนไพร / LAVENDER

 5. ORIGINAL MOISTURIZING HAND AND NAIL BALM ขี้ผึ้งบำรุงผิวมือและเล็บ / JOY


 


Life Remedy Twotone Box L No.12 / AROMATHERAPY – THB 2,750


Life Remedy Twotone Box L No.12


ชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นตั้งแต่ช่วงเช้าและระหว่างวัน พร้อมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมากท่ามกลางเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมาย ควบคู่กับการบำรุงผิว มาพร้อมกับกลิ่น JOY กลิ่น Signature ของ Karmakamet ด้วยส่วนผสมและสูตรลับ ได้แก่ Peppermint, English Lavender และ Geranium ที่จะให้คุณได้รับทั้งความสะอาดและความหอม เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่คนที่คุณรัก 1. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / JOY

 2. AROMATHERAPY FINEST COOLING SPRAY สเปรย์หอมสูตรเย็น / JOY

 3. ORIGINAL MOISTURIZING SHOWER GEL เจลอาบน้ำ / JOY

 4. ORIGINAL MOISTURIZING BODY LOTION โลชั่นบำรุงผิว / JOY

 5. AROMATHERAPY PURE ESSENTIAL OIL น้ำมันหอมระเหย / JOY


 


Life Remedy Twotone Box L No.13 / AROMATHERAPY – THB 2,250


Life Remedy Twotone Box L No.13


ชุดผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บำบัดจิตใจ อารมณ์และร่างกาย ผ่านกลิ่นหอมที่มีสรรพคุณในการบำบัด รวมไปถึงช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ด้วยผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Bio Protection  1. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / JOY

 2. ORIGINAL MOISTURIZING HAND WASH เจลล้างมือ / JOY

 3. ORIGINAL MOISTURIZING HAND LOTION โลชั่นบำรุงผิวมือ / JOY

 4. AROMATHERAPY FINEST PILLOW MIST สเปรย์น้ำมันหอมระเหย / NIGHT SONG

 5. AROMATHERAPY HERBAL INHALER ยาดมสมุนไพร / LAVENDER


 


Life Remedy Twotone Box L No.14 / AROMATHERAPY & AROMACOLOGY – THB 5,750


Life Remedy Twotone Box L No.14


ชุดผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับการบำรุงผิว บำบัดจิตใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bio Protection ที่ช่วยคุณให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายต่างๆ ควบคู่ไปกับการบำรุงผ่านกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ที่จะมอบทั้งความสะอาดและความหอม เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่คนที่คุณรักเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและความรักผ่านกลิ่นหอม ในโอกาสต่างๆ  1. AROMATHERAPY FINEST PILLOW MIST สเปรย์น้ำมันหอมระเหย / NIGHT SONG

 2. AROMATHERAPY HERBAL INHALER ยาดมสมุนไพร / LAVENDER

 3. AROMATHERAPY NASAL REMEDY น้ำมันหอมสำหรับการบำบัด / LAVENDER

 4. AROMATHERAPY ROOM PERFUME DIFFUSER ก้านไม้หอมกระจายกลิ่น / JOY

 5. ORIGINAL ROOM PERFUME SPRAY สเปรย์หอมปรับอากาศ / JOY

 6. ORIGINAL HAND SANITIZER SPRAY SIZE L สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด L / JOY

 7. ORIGINAL MOISTURIZING SHOWER GEL เจลอาบน้ำ / RED TEA

 8. ORIGINAL MOISTURIZING BODY LOTION โลชั่นบำรุงผิว / RED TEA

 9. ORIGINAL HAND SANITIZER เจลล้างมืออนามัย / JOY

 10. ORIGINAL MOISTURIZING HAND CREAM ครีมบำรุงผิวมือ / JOY

 11. AROMATHERAPY PURE ESSENTIAL OIL น้ำมันหอมระเหย / JOY


 


Life Remedy Term and condition


พบกับ Karmakamet Life Remedy Survival Kit ได้แล้ววันนี้ที่ Karmakamet Aromatic ทุกสาขา และ Online Shop